fbpx
Çalışma: Pazartesi'den Cuma'ya 09:00-18:00 arası
 Reach Belgesi Başvurusu

Reach Belgesi Başvurusu

Reach belgesi göre pvc granül üretimi yapan firmamız. Belge başvurusu için çalışmalarını sürdürüyor.

REACH NEDİR ?

REACH, kimyasalların yönetimi üzerine Avrupa Birliği’ nin yeni politikasıdır.
 
 
 
Açılımı:Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, yani Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.
 
 
Tarihçe: EC 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü, AB Parlamentosu ve Konseyi’ nde 18 Aralık 2006 günkü eş za-manlı oylama ile kabul edilmiş, yazılı metinde bir düzeltme yapılarak en son 29 Mayıs 2007 gün ve L136 sa-yılı AB Resmi Gazetesi’ nde yayımlanmıştır. 1 Haziran 2007′ den itibaren AB üyesi 27 ülkede ve İsviçre dışında EEC üyesi EFTA ülkelerinde (Norveç, İzlanda ve Lichtenstein) doğruca yürürlüğe girmiştir.
 
 

Amaç, kapsam ve uygulama:

REACH Tüzüğünün amacı, kimyasal maddelerin getirdiği tehlikelerin ve taşıdığı risklerin değer-lendirilmesine yönelik seçimli yöntemlerin getirilmesi ve yenilik ile rekabetin artırıldığı AB iç pazarın-da kimyasalların serbestçe dolaşımının kolaylaştırılmasının yanında, insan sağlığına ve çevreye en yük-sek düzeyde koruma güvencesi getirmektir. Bu Tüzük hükümleri, tek başına ya da bir preparat ya da ürünün içerisinde yer alan kimyasal maddelerin üretimi, kullanımı ve ticaretiyle, preparatların ticareti üzerinde uygulanacaktır [1].
 
 
İşleyiş:
Kimyasal maddelerin getirdiği risklerin kanıt yükü resmi makamlardan alınarak, endüstriye verilmiştir.
REACH öncesinde, kimyasalın zararlarını kanıtlama görevi kamu kurumlarında idi. Şimdi ise AB içindeki üreticiler ve ithalatçılar, kimyasal maddenin insanlara ve çevreye zarar-sız olduğunu kanıtlamak zorunda kalacaktır.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir