fbpx
Çalışma: Pazartesi'den Cuma'ya 09:00-18:00 arası
 Zayıf Akım Kabloların Özellikleri Nedir

Zayıf Akım Kabloların Özellikleri Nedir

Zayıf Akım Kabloları

Kısaca zayıf akım kabloların özellikleri nedir?

Zayıf Akım kabloları çeşitli kullanım alanlarına göre belirli bazı önemli özellikleri taşıması gerekmektedir. Zayıf akım kablolarında aranan en önemli özelliklerin başında alevi iletmemesi, alevi yaymaması, düşük duman yoğunluğu olması, zehirli gaz içermemesi ve aşındırıcı gaz içermemesi gelmektedir.

Saydığımız bu özellikler zayıf akım kablolarında aranan özelliklerde ön plana çıkmasının sebebi özellikle insanların toplu olarak bulunduğu yerler başta olmak üzere değerli eşyaların olduğu akıllı binalar ve yine insanları en yoğun olduğu yer olan hastaneler ve sinemaların yanında tiyatrolar, okullar, AVM alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar, tünel gibi yerlerde etkili bir şekilde kullanılıyor olmasıdır.

Zayıf akım kabloları
Zayıf akım kabloları

Bu özelliklerin yanında, eğer zayıf akım kablolarının kullanılacağı ortamda oluşabilecek zorlama olma ihtimali varsa, zayıf akım kablosu darbelere maruz kalacaksa ve ortamda kemirgen gibi zararlı canlıların bulunma riskleri varsa burada da doğru kılıf seçimi ya da kabloda zırhlama gerekip gerekmediğine karar verilir.

Ayrıca ortamda yağ, kimyasal ve nem gibi dış unsurlara göre zayıf akım kabloları çeşitli koruyucu özellikleri içermeleri gerekmektedir.

Eğer ortamda zayıf akım kablosundan iletilecek sinyali etkileyecek başka bir sinyal mevcutsa ekranlama özelliğinin olması gerekmektedir.

 

Zayıf akım kabloları nedir?

Zayıf akım kabloları genel olarak bina içlerinde iç mekan uygulamalarında apartmandaki ses, zil, görüntü, telefon, aydınlatma, alarm sistemleri, ADSL gibi veri alışverişi olan uygulamalarda, CCTV güvenlik kamerası uygulamalarında ve diğer güvenlik sistemleri uygulamaları gibi sistemlerinde 1kV altı uygulamalarda kullanılır. Ayrıca belirtmek isteriz ki zayıf akım kablo çeşitlerinde kablo gruplandırması yaparken zayıf akım kabloları, alçak gerilim kabloları içinde yer alır.

Zayıf akım kabloları da dahil olmak üzere genel itibari ile kablolar standart olarak elektrik akımının iletilmesi için kullanılan ve çevresi yalıtkan bir plastik madde vasıtası ile dış dünyadan izole tutulan bakır tellerin bir araya getirilmesiyle oluşan bir iletkendir. Bu bakır teller mono olarak bilinen tekli veya flexible olarak bilinen çoklu teller olmak üzere ikiye ayrılarak elektrik akımının kablodan iletim kalitesinde önemli rol oynarlar.

Teknolojik gelişmelerden dolayı elektrik iletimlerinde mükemmellik seviyesinde performans gösteren zayıf akım kabloları, kullanılabilirlikle beraber uygunluk alanları iyi belirlendiğinde vazgeçilmez iyi bir konfor sağlar.

Zayıf Akım Kabloları
Zayıf Akım Kabloları

 

Zayıf akım kabloların özellikleri nedir?

Zayıf akım kabloları genel olarak iletken, ayırıcı bantlar, iç kılıf ve dolgular, damar, damar yalıtımı, fitil-kör damar, ayırıcı kılıflar, metalik zırhlar, ekranlar ve koruyucu dış kılıflar gibi 10 farklı yapıdan oluşmaktadırlar.

  • Direnç herhangi bir malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğu temsil etmektedir ve buna mukabil iletken yapısının en bilinen ve önemli olan özelliği de elektriksel direncidir. İletken Yapısı elektrik enerjisini ya da elektriksel işaretleri iletmekte kullanılırlar. İletken yapı bir ya da birden fazla telden müteşekkildir. Yalıtılmış ya da yalıtılmamış tel/tel demeti olan ve kablolarda kullanılan bu iletken yapının ölçüleri, geometrik kesitleri kapsamında mm² cinsinden ya da çapları kapsamında mm cinsinden ölçülendirilir. Ayrıca bir diğer ölçülendirme sistemi de Amerikan ölçü sistemi olan AWG ile de ölçülendirilebilen iletken yapıları vardır.
  • Kablo imalatında kablo üretimi yaparken kablo içindeki elemanları birbirinden ayıran malzemeler ayırıcı bantlardır. Bu ayırıcı bantlardan bir kısmı ayırma görevi üstlenirken bir kısmı da nem bariyeri, yangın bariyeri ve ekranlama gibi görevlerde kullanılırlar.
  • Yapılar arasında iç kılıf ve dolgular da vardır. Burada iç kılıf, ayırıcı tabakalar arasına konulan yalıtkan kılıflı iç kılıflardır. Dolgular ise çok damarlı kablolarda kablo içindeki damar demetine istenilen şekilde çevresel biçimini vermeye yarayan kılıftır. Genel olarak yalıtım ve dış kılıf malzemesine uygun olması gereken iç kılık ve dolgular PVC, PE veya HFFR olabilir.
  • İkinci bir yapıda damar yapısıdır ki, bu damar yapısı bir kablonun yalıtılmış olan her bir iletkenidir. İlgili damar yapısı, kablodaki iletken kısım ile bu kabloyu çevreleyen yalıtkan malzemeden meydana gelir.
  • Yalıtkan maddeler den söz edecek olursak bunlar elektrik akımına direnç gösteren mevcut akımı iletmeyen maddelerdir ve bunlar elektrik endüstrisinde iletkenleri birbirinden yalıtmak ve çevrelerinden yalıtmak için kullanılırlar. Bu sebeple bahsedeceğimiz bir diğer yapı ise damar yalıtımı yapısıdır. Damar yalıtımı yapısı, iletkeni elektriksel bir şekilde yalıtan kılıftır. 
  • Fitil-Kör damar yapısı olarak adlandırılan bir diğer yapı olan bu yapı çok damarlı olan kabloların damarları arasında bulunan boşlukları doldurmak kullanılırlar. Ayrıca bu fitil-kör damar yapısı mevcut kabloya uygun bir biçim verilmesini de sağlamak gibi bir görevi de olan yalıtkan malzemelerdir. Bu yapı içinde PVC. PE veya HFFR maddeler fitillerin yapısında kullanılabilir.
  • Ayırıcı kılıf yapısı üst üste gelen ayrı ayrı metaller arasına konulan yalıtkan bir kılıftır. Genel itibari ile yalıtım malzemesine ve dış kılıf malzemesine uygun olması gereken ayırıcı kılıfların malzemeleri PVC, PE veya HFFR olabilir.
  • Bir uygulama için kullanılan kabloların döşenmesi sırasında kablolarda meydana gelebilecek mekanik olumsuz etkilere karşı genellikle metalik zırlar ile ek bir korumaya ihtiyaç duyulur. Metalik zırhlar işlevsel olarak topraklama ve ekran koruyucu olarak da iş görürler. 
  • Birde kablolarda ekranlamalar yapılır. Kablolarda yapılan bu ekranlamaların amacı ise kablo tarafından taşınan elektriksel sinyallerin amacı kablonun bulunduğu ortamda olabilecek elektromanyetik bozucu girişimlerden etkilenmemesini sağlamaktır.
  • Mevcut kabloyu dış etkilerden koruyan koruyucu dış kılıflar kablonun en dış katmanında bulunan malzemedir.

 

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir